Dyplom Cegiełki

 

Wzór dyplomu przeznaczony dla darczyńcy za wsparcie Funduszu Obrony Narodowej.

Dyplom