Media | Galeria

Fundacja posiada do dyspozycji sprzęt militarny, który jest używany do szkoleń i zlotów militarnych