SOLIDARNI Z UKRAINĄ

24 lutego wojska reżimu putinowskiej Rosji wkroczyły na terytorium Ukrainy. Atak na niepodległe państwo to haniebny akt barbarzyński, który można porównać z najazdem Hitlera i Stalina na Polskę w 1939 roku.

Dziś Ukraina potrzebuje nie tylko wsparcia duchowego i współczucia, ale przede wszystkim jej mieszkańcy potrzebują realnej pomocy w postaci pieniędzy na podróż, jedzenie, aby uratować swoje dzieci i rodziny, przed zbrodniczą armią Putina.

Zbiórka w całości będzie przekazana na rzecz Ukraińców, którzy znaleźli się w dramatycznej sytuacji życiowej – bez środków do życia i dachu nad głową.

Zarząd Fundacji Fundusz Obrony Narodowej RP podjął decyzję o przeznaczeniu zebranych środków pieniężnych w ramach akcji „Solidarni z Ukrainą” na pomoc medyczną, socjalną, prawną i psychologiczną oraz na organizowanie opieki zdrowotnej dla żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu w wyniku działań wojennych w Ukrainie oraz na działania wspomagające ich rodziny w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej.

Fundacja szczególną troską otacza dzieci i wdowy po żołnierzach i funkcjonariuszach służb mundurowych.

Od początku istnienia Fundacji, zarówno Zarząd jak i Rada, nie pobierają żadnego wynagrodzenia za wszelkie działania na rzecz Fundacji.

Datki oraz kapitał włożony przez założycieli w całości przeznaczane są na działalność statutową.Fundacja Fundusz Obrony Narodowej RP

Ul. J.H. Dąbrowskiego 75/70, 60-523 Poznań

Nr Konta 

SGB Bank

04 9043 1054 2054 0065 2023 0001

BIC SWIFT: GBWCPLPP

Zbiórka w kryptowalutach

– Bitcoin:

bc1qeyrmkzr8vzwtlrs8xhr4m3qfpyvy49dl8a23vu

– Tokeny ERC-20 USDT/USDC

0xB99383CFe519E8670bB1388D357e4Af0DB5AD1eB